Prosba

22.02.2009 18:08

Prosím o zasílání připomínek a námětů k úpravě webových stránek.Zároveň žádám o zaslání na kontaktní adresu starších i historických fotek,případně výstřižků nebo celých článků z novin.Rád bych zdokumentoval historii.Zapůjčené dokumenty vrátím.Předem všem děkuji.

Zpět