Děti a fotbal?!

19.11.2011 12:51

Po letech postupové euforie se zborovický fotbal vrátil do 1.B třídy KFS Zlín.Všichni jsme se přesvědčili,že v současných podmínkách hrát dlouhodobě vyšší soutěž je téměř nemožné.Po jarní výkonnostní i herní krizi všech družstev našeho oddílu byla slyšet jen kritika všeho i všech,převládal pesimismus a mnoho lidí se zřeklo za výsledky klubu.Přesto,že se náš tým spojil s TJ Troubky,moc se nezměnilo.Mládežnická základna ve Zborovicích je dlouhodobě bídná(ale podobná je bohužel i v okolí).Tým dospělých není doplňován z vlastních řad tak kvalitními hráči,aby mohli konkurovat starším.A právě na našich dětech je potřeba v budoucnosti stavět.

Pan Jiří Benedikt,který má zkušenosti s mládežnickou kopanou v HS Kroměříž,přijal v létě nabídku trénovat družstvo žáků,aby zvýšil kvalitu a připravenost těch nejmladších do dalších fotbalových let.Spolu s Ing.Jiřím Jablunkou se náborem dětí snažili přilákat nové zájemce z řad dětí,se kterými začali pracovat.Úspěchy se samozřejmě nemůžou projevitt ihned,až čas ukáže,zda tato cesta bude správná....

Proto i nadále vyzýváme rodiče,aby svým dětem umožnili hrát a pravidelně trénovat tento sport,který sice na jedné straně přináší mnoho tvrdé práce,ale na straně druhé mohou právě zde děti ukázat individuální technické dovednosti ve prospěch kolektivu.To může časem pozitivně ovlivnit úroveň zborovického fotbalu.

                                                                                                                                                                                                          Ing.Jiří Jablunka

(článek byl převzat ze zpravodaje obcí Zborovice a Medlov č.19)

Zpět